Behöver du hjälp hemma?
Behöver du hjälp på jobbet?

Om oss

Kennets plåt startades 1983 av plåtslagaren Kennet Larsson. Björn Benjaminsson tog över 2010 och var verksam till 2020 då David Erkers, efter flera år som anställd, övertog verksamheten i Tågarp utanför Falkenberg.

David har över tio års erfarenhet av plåtslageri och har efter sin utbildning till byggnadsplåtslagare varit aktiv i branschen. Verksamheten bytte i och med Davids övertagande namn till D.E Plåt AB men drivs i samma anda som tidigare. Målsättningen är ett väl utfört arbete och nöjda kunder.  

Om bild 1
Om bild 2
Om bild 3
Om bild 4

Kontakta oss | david@deplat.se | 070-843 51 10

Följ oss på Facebook!

Kreera web&design Logo